Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie

Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov "SKALA" Hrabovčík

OznámeniePozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov "SKALA" Hrabovčík v zmysle § 14 ods. 1. zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
oznamuje


že dňa 16. februára 2014 sa bude konať zhromaždenie pozemkového spoločenstva zo začiatkom o 14,00 hod. v sále kultúrneho domu obce Hrabovčík.

Člen spoločenstva sa môže nechať zastupovať na zhromaždení inou osobou, ktorá sa preukáže podpísaným splnomocnením.


Pre závažnosť rokovania je účasť člena nutná a to z dôvodu, že sa bude upravovať základná zmluva a stanový spoločenstva úprava podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Výbor spoločenstvaVyvesené dňa 27.1.2014

Zoznam aktualít

Oznámenie
Výbor "SKALA" Hrabovčík zvoláva zhromaždenie vlastníkov pozemkov
Vítame Vás na našej novej webstránke