Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

12.7.2017 Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska

 12.07.2017

Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska

 

Problematika vysokej spotreby energií je v súčasnosti stále aktuálnejšia. Vyčerpateľnosť zdrojov núti spoločnosť hľadať riešenia a prijímať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Bariérou pri realizácii energeticky úsporných a efektívnych opatrení sú predovšetkým nedostupné finančné zdroje, a to najmä pre subjekty verejného sektora. Inovatívnou energetickou službou, ktorá zároveň poskytuje spôsob financovania riešení energetickej efektívnosti bez nadmerného zaťaženia rozpočtov verejnej správy je EPC, t.j. Energy Performance Contracting.

Spoločnosť perspettiva s.r.o. získala na šírenie poznatkov z oblasti energetickej efektívnosti a EPC  finančnú dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt s názvom „Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe“, ktorý bol realizovaný v období marec 2016 až apríl 2017, má za cieľ riešiť spoločné problémy a výzvy v oblasti energetických úspor, realizovať aktivity zamerané na podporu rozvoja cezhraničných investícií a inovácií v uvedenej problematike.

Projekt bol realizovaný spoločne s partnermi, ktorými sú KOOR, s.r.o., obec Hrabovčík a spoločnosť AMETON, ukrajinský partner. V rámci projektu Prijímateľ a partneri zorganizovali celkom 5 podujatí - otváraciu konferenciu, 3 workshopy a záverečnú konferenciu. Všetky podujatia sa konali v Prešove. Každé podujatie bolo zostavené tak, aby bol pokrytý široký záber problematiky energetickej efektívnosti. Súčasťou workshopov boli aj exkurzie podľa zamerania workshopu. Podujatia zaznamenali vysoký záujem hlavne u študentov a odbornej verejnosti.

V apríli 2017 bol do prevádzky spustený nový interaktívny portál www.cbenergy.info zameraný na energetiku a výmenu skúseností v oblasti energetickej efektívnosti. Portál je pripravený pre širokú verejnosť, či už odbornú alebo laickú. Užívatelia interaktívneho portálu si v priestore portálu môžu vymieňať poznatky a skúsenosti s EPC, môžu diskutovať o odbornej stránke problematiky, analyzovať zistené a hľadať nové riešenia pre dosiahnutie zefektívnenia nákladov pri prevádzke budov.

Spolupráca so subjektmi verejného a súkromného sektora na projekte vyústila do vytvorenia štruktúry, kde subjekty spolupracujú na základe Memoranda o spolupráci. Aj v budúcnosti budú zapojené subjekty spolupracovať v oblasti energetickej efektívnosti a EPC projektov. Spolupráca žiadateľa a partnerov spočíva hlavne vo vzájomnej výmene získaných informácií. Budú spoločne prispievať do interaktívneho  portálu, aby všetky poznatky získané spoločnou prácou boli verejne dostupné, na vysoko profesionálnej úrovni a prínosom pre odbornú i laickú verejnosť.

Do spolupracujúcej štruktúry sa môže zapojiť ktorýkoľvek subjekt, ktorý pôsobí v oblasti energetiky a má záujem o šírenie poznatkov o problematike energetických úspor. Všetky informácie o projekte nájdu záujemcovia na ww.cbenergy.info.


Zoznam aktualít:

1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30


054 / 788 17 52
podatelna@hrabovcik.sk

Kalendár odvozu odpadu